Mål & Visioner

  Hvor vil vi hen?

Vi ønsker at udbygge forretningen til et niveau hvor vi stadig kan bevare overblikket uden at skulle uddelegere arbejdet til trediepart. Samtidig ønsker vi at bevare det nære forhold til vores kunder. Vores mål er at skabe og vedligeholde en fornuftig kundemasse, pleje og servicere disse kunder, samt udbrede kendskabet til hvordan man gennem viden og kontrol driver en virksomhed på fornuftig og ansvarlig måde, og forstår at værdsætte resultatet når man høster overskudet.
Hos de store revisionsselskaber ses det ofte at konsulenter skiftes ud fra år til år. Når der skal udarbejdes og afleveres materiale til årsregnskabet skal man derfor ofte kommunikere med en ny og ukendt person, og mange detaljer skal gentages fra forrige år. På den måde får kunden aldrig oplevelsen af at føle sig i trygge hænder, man mister det at være den rigtige partner, og bliver i stedet til "det er dem der laver vores årsregnskab, hvad er det nu de hedder?". Det er vores mål at skabe et fortroligt forhold til kunden hvor der ikke skal gentages og udveksles informationer fra år til år.
Vores mål & vision er at blive kendt for at være 100% pålidelige, og ubetinget værd at satse på!
Således som lovgivning og regler vedr. skat, løn, indberetninger statistik mm. er udformet i Danmark medfører stor vækst som hovedregel en nærmest eksplosiv udvikling i administrationsomkostninger. Dertil kommer et beskatningsniveau som ofte er direkte årsag til at bestående regler og love på området forsøges udnyttet ned til mindste komma. Lovgivning skal overholdes, men vi tager afstand når linealen forsøges bøjet til bristepunktet. Vi vil så vidt det er muligt arbejde for forenklede regler og love. Mistroen fra det offentlige skal afskaffes, initiativer skal fremmes, flid skal belønnes uden misundelige blikke fra de mindre flittige.

Til toppen af denne sideTilbage til forrige sideTil startsidenUdskriv denne side