Priser

  Vi tilbyder to former for afregning:

1: Arbejde udføres på timebasis hvor timesatsen kan aftales individuelt med baggrund i arbejdets art og omfang. Vores mindstesats er kr. 450,- pr. time.
2: Arbejde udføres på baggrund af fastprisaftale. Her vil vi sammen udarbejde en plan for hvad arbejdet skal omfatte, hvilke ydelser der ønskes samt i hvilket omfang der skal rapporteres. Prisen beregnes herefter og der oprettes en fælles aftale.
Andre priser:
Udarbejdelse af årsrapport sker normalt på timebasis, hvor normal timepris er kr. 900,- pr. time. Der kan dog træffes aftale om fastpris.
Rådgivning udføres på timebasis a kr. 600,- pr. time.
Mødedeltagelse på timebasis a kr. 900,- pr. time + eventuel transport.
Dine fordele: Ofte kan vi udføre alt det nødvendige regnskabsarbejde for din virksomhed indenfor mindre tid end hvad der svarer til en fuldtidsansat. Vi arbejder fleksibelt og tilpasser os mængden af opgaver. Denne varierer i de fleste virksomheder meget over tid, og du sikres således mod aflønning af inaktiv arbejdskraft. Tilmed sparer du udgifter til feriepenge, ATP, pensionsordninger, fratrædelsesforpligtigelser, forplejning, forsikring, telefon, internet, bildrift, administation, sygefravær, lønbehandling og meget mere af det man får med når man ansætter personale.
Alle anførte priser er uden moms eller andre afgifter.
Til toppen af denne sideTilbage til forrige sideTil startsidenUdskriv denne side